Banner C1

Phim Cổ Trang

Mộc Phủ Phong Vân 2 42/42-Thuyết minh Mộc Phủ Phong Vân 2 Mu Fu Feng Yun 2 2014
Tài Thần Hữu Đạo 28/28-Lồng tiếng Tài Thần Hữu Đạo Journey Of The Fortune God 2011
Mộc Phủ Phong Vân 1 40/40-Lồng tiếng Mộc Phủ Phong Vân 1 Mu Fu Feng Yun 1 2012
Thập Đại Kỳ Án 34/34-Lồng tiếng Thập Đại Kỳ Án Shi Da Qi Yuan 2008
Thiên Thiên Hữu Hỉ 2 60/73-Thuyết minh Thiên Thiên Hữu Hỉ 2 A Happy Life 2 2016
Tử Thoa Kỳ Duyên 37/37-Lồng tiếng Tử Thoa Kỳ Duyên Loved In The Purple 2013
Trường Bình Công Chúa 32/32-Lồng tiếng Trường Bình Công Chúa Perish In The Name Of Love 2003
Ân Tình Bích Huyết Kiếm 30/30-Lồng tiếng Ân Tình Bích Huyết Kiếm Sword Stained With Royal Blood 2007
Đông Pha Gia Sự 30/30-Lồng tiếng Đông Pha Gia Sự With Or Without You 2015
Long Môn Kiếm Khách 40/40-Lồng tiếng Long Môn Kiếm Khách Flying Swords Of Dragon Gate 2015
Phục Quốc Phụ Tình 41/41-Lồng tiếng Phục Quốc Phụ Tình The Great Revival 2007
  Hình Danh Sư Gia 27/27-VietSub Hình Danh Sư Gia Xing Ming Shi Ye 2012
Cung Tỏa Châu Liêm 35/36-VietSub Cung Tỏa Châu Liêm Gong Suo Zhu Lian 2012
Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm 18/24-VietSub Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm Love Through A Millennium 2015
Đế Chế Chinh Phạt HD-VietSub Đế Chế Chinh Phạt Kingdom of Conquerors 2013
Bậc Thầy Thương Gia 33/50-VietSub Bậc Thầy Thương Gia God Of Trade 2016
Tranh Quyền Đoạt Vị 6/24-VietSub Tranh Quyền Đoạt Vị The Royal Gambler 2016
Pháp Sư Vô Tâm 20/20-VietSub Pháp Sư Vô Tâm The Monster Killer 2015
Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt 39/39-VietSub Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt Young Sherlock 2014
Lang Nha Bảng 54/54-VietSub Lang Nha Bảng Nirvana In Fire 2015
Mỹ Nhân Tâm Kế 40/40-VietSub Mỹ Nhân Tâm Kế Schemes Of A Beauty 2010
Mị Nguyệt Truyện 81/81-VietSub Mị Nguyệt Truyện The Legend Of Miyue 2015
Hoa Thiên Cốt 58/58-VietSub Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower 2015
Cung Tâm Kế Trailer-VietSub Cung Tâm Kế Beyond The Realm Of Conscience 2009
Đầu345Cuối