Phim Cổ Trang

Xẩm Xử Quan HD-Lồng tiếng Xẩm Xử Quan Justice My Foot 1992
Anh Hùng Trình Giảo Kim 53/53-Lồng tiếng Anh Hùng Trình Giảo Kim Hero Sui And Tang Dynasties 2012
Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc 36/36-Lồng tiếng Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc Unmatched Hero Fang Shiyu 2014
Đại Náo Kim Các Tự 30/30-Lồng tiếng Đại Náo Kim Các Tự Smart Kid 2000
Đứa Con Phá Sản 30/30-Lồng tiếng Đứa Con Phá Sản Mr Winner 2002
Thư Sinh Bóng Đêm 20/20-VietSub Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks Night 2015
Tiểu Bảo Và Khang Hy 42/42-Lồng tiếng Tiểu Bảo Và Khang Hy Royal Tramp 2000
Thục Sơn Chiến Kỷ 56/56-VietSub Thục Sơn Chiến Kỷ The Legend Of Zu 2015
Phú Hộ Thẩm Vạn Tam 38/38-Lồng tiếng Phú Hộ Thẩm Vạn Tam The Legend Of The Treasure Basin 2004
Như Ý Cát Tường 36/36-Lồng tiếng Như Ý Cát Tường The Luckiest Man 2002
Kỳ Tài Trương Tam Phong 40/40-Lồng tiếng Kỳ Tài Trương Tam Phong Kỳ Tài Trương Tam Phong 2001
Duyên Tình Tây Sương 20/20-Lồng tiếng Duyên Tình Tây Sương Lost In The Chamber Of Love 2004
Chung Vô Diệm 25/25-Lồng tiếng Chung Vô Diệm Queens Of Diamonds And Hearts 2012
Cung Tỏa Tâm Ngọc 39/39-VietSub Cung Tỏa Tâm Ngọc Palace: The Locked Heart Jade 2012
Bức Màn Bí Mật 22/22-VietSub Bức Màn Bí Mật Witness To A Prosecution 2000
Bố Y Thần Tướng 30/30-VietSub Bố Y Thần Tướng Face To Fate 2006
 Công Chúa Giá Đáo 32/32-VietSub Công Chúa Giá Đáo Cant Buy Me Love 2010
Bộ Bộ Kinh Tâm 40/40-VietSub Bộ Bộ Kinh Tâm Scarlet Heart 2011
Vương Quốc Ảo 24/50-Thuyết minh Vương Quốc Ảo Ice Fantasy 2016
Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa 95/95-VietSub Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Three Kingdoms 2010
Siêu Trộm Hoàng Cung HD-VietSub Siêu Trộm Hoàng Cung The Grand Heist 2012
Tần Thời Minh Nguyệt 44/54-Lồng tiếng Tần Thời Minh Nguyệt The Legend Of Qin 2015
Ngũ Thử Náo Đông Kinh 15/42-Lồng tiếng Ngũ Thử Náo Đông Kinh The Three Heroes And Five Gallants 2016
Cát Tường Thiên Bảo 40/40-Thuyết minh Cát Tường Thiên Bảo Lucky Tianbao 2016
Đầu3456Cuối