Phim Cổ Trang

Đại Đường Huyền Trang HD-Thuyết minh Đại Đường Huyền Trang Da Tang Xuan Zang 2016
Đại Nội Mật Thám HD-Lồng tiếng Đại Nội Mật Thám Forbidden City Cop 1996
Tân Tây Du Ký 2: Tiên Lý Kỳ Duyên HD-Lồng tiếng Tân Tây Du Ký 2: Tiên Lý Kỳ Duyên A Chinese Odyssey Part 2: Cinderella 1994
Quan Xẩm Lốc Cốc HD-NoSub Quan Xẩm Lốc Cốc Hail The Judge 1994
Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương HD-Lồng tiếng Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương Flirting Scholar 1993
Xẩm Xử Quan HD-Lồng tiếng Xẩm Xử Quan Justice My Foot 1992
Anh Hùng Trình Giảo Kim 53/53-Lồng tiếng Anh Hùng Trình Giảo Kim Hero Sui And Tang Dynasties 2012
Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc 36/36-Lồng tiếng Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc Unmatched Hero Fang Shiyu 2014
Đại Náo Kim Các Tự 30/30-Lồng tiếng Đại Náo Kim Các Tự Smart Kid 2000
Đứa Con Phá Sản 30/30-Lồng tiếng Đứa Con Phá Sản Mr Winner 2002
Thư Sinh Bóng Đêm 20/20-VietSub Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks Night 2015
Tiểu Bảo Và Khang Hy 42/42-Lồng tiếng Tiểu Bảo Và Khang Hy Royal Tramp 2000
Thục Sơn Chiến Kỷ 56/56-VietSub Thục Sơn Chiến Kỷ The Legend Of Zu 2015
Phú Hộ Thẩm Vạn Tam 38/38-Lồng tiếng Phú Hộ Thẩm Vạn Tam The Legend Of The Treasure Basin 2004
Như Ý Cát Tường 36/36-Lồng tiếng Như Ý Cát Tường The Luckiest Man 2002
Kỳ Tài Trương Tam Phong 40/40-Lồng tiếng Kỳ Tài Trương Tam Phong Kỳ Tài Trương Tam Phong 2001
Duyên Tình Tây Sương 20/20-Lồng tiếng Duyên Tình Tây Sương Lost In The Chamber Of Love 2004
Diệu Vũ Trường An 30/30-Lồng tiếng Diệu Vũ Trường An House Of Harmony And Vengeance 2012
Đại Thái Giám 33/33-Lồng tiếng Đại Thái Giám The Confidant 2012
Chung Vô Diệm 25/25-Lồng tiếng Chung Vô Diệm Queens Of Diamonds And Hearts 2012
Cung Tỏa Tâm Ngọc 39/39-VietSub Cung Tỏa Tâm Ngọc Palace: The Locked Heart Jade 2012
Bức Màn Bí Mật 22/22-VietSub Bức Màn Bí Mật Witness To A Prosecution 2000
Bố Y Thần Tướng 30/30-VietSub Bố Y Thần Tướng Face To Fate 2006
 Công Chúa Giá Đáo 32/32-VietSub Công Chúa Giá Đáo Cant Buy Me Love 2010
Đầu23456Cuối