Phim Hồng Kông

Nô Lệ Nhà Ở 20/20-Lồng tiếng Nô Lệ Nhà Ở Brick Slaves 2015
Nghịch Chiến Đường Tây 20/20-Lồng tiếng Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse Of Reason 2015
Kiêu Hùng 32/32-Lồng tiếng Kiêu Hùng Lord Of Shanghai 2015
Không Làm Người Hồng Kông 25/25-Lồng tiếng Không Làm Người Hồng Kông To Be Or Not To Be 2015
Chuyên Gia Gỡ Rối 21/21-Lồng tiếng Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer 2015
Chơi Với Ma 28/28-Lồng tiếng Chơi Với Ma Ghost Of Relativity 2015
Sứ Đồ Hành Giả 31/31-Lồng tiếng Sứ Đồ Hành Giả Line Walker 2014
Trò Chơi Hôn Nhân 20/20-Lồng tiếng Trò Chơi Hôn Nhân Married But Available 2017
Tình Thương Của Mẹ Hổ 20/20-Lồng tiếng Tình Thương Của Mẹ Hổ Tiger Mom Blues 2017
Thừa Thắng Truy Kích 28/28-Lồng tiếng Thừa Thắng Truy Kích Burning Hands 2017
Thần Tài Đến 17/17-Lồng tiếng Thần Tài Đến May Fortune Smile On You 2017
Lạc Lối TVB 30/30-Lồng tiếng Lạc Lối TVB Destination Nowhere TVB 2017
Cạm Bẫy Thương Trường 25/25-Lồng tiếng Cạm Bẫy Thương Trường Provocateur 2017
Ẩm Thực Tranh Tài TVB 2017 25/25-Lồng tiếng Ẩm Thực Tranh Tài TVB 2017 Recipes To Live By 2016
Điểm Kim Thắng Thủ 30/30-Lồng tiếng Điểm Kim Thắng Thủ The Ultimate Addiction 2014
Đại Đường Vinh Diệu 2 32/32-VietSub Đại Đường Vinh Diệu 2 The Glory Of Tang Dynasty 2 2017
Trai Bao HD-VietSub Trai Bao The Gigolo 2015
Tuyển Chiến 16/16-Lồng tiếng Tuyển Chiến The Election 2014
Đắc Kỷ Trụ Vương 40/40-Lồng tiếng Đắc Kỷ Trụ Vương Gods Of Honour 2001
Lạc Lối 30/30-Lồng tiếng Lạc Lối Destination Nowhere 2017
Mê Thành HD-Thuyết minh Mê Thành Wild City 2015
Võ Đài Đẫm Máu HD-VietSub Võ Đài Đẫm Máu Lady Bloodfight 2016
Vô Gian Đạo Tập 24-VietSub Vô Gian Đạo Infernal Affairs 2016
Cung Tâm Kế 2: Thâm Cung Kế Trailer-NoSub Cung Tâm Kế 2: Thâm Cung Kế Deep In The Realm Of Conscience 2017
Đầu345678Cuối