Phim Hồng Kông

Lệnh Truy Nã 20/20-Lồng tiếng Lệnh Truy Nã I Canot Accept Corruption 1997
Liên Thành Quyết 20/20-Lồng tiếng Liên Thành Quyết Lin Sing Kuet 1989
Loạn Thế Giai Nhân 30/30-Lồng tiếng Loạn Thế Giai Nhân War And Destiny 2006
Loạn Thế Tình Thu 40/40-Lồng tiếng Loạn Thế Tình Thu Once Upon A Time In Shanghai 1996
Lộc Đỉnh Ký 45/45-Lồng tiếng Lộc Đỉnh Ký The Duke Of Mount Deer 1998
Lửa Tình Rực Cháy 15/20-Lồng tiếng Lửa Tình Rực Cháy Heartstrings 1994
Lực Lượng Đặc Biệt 22/22-Lồng tiếng Lực Lượng Đặc Biệt Ant Crime Squad 1999
Phong Vân Thiên Địa 31/31-Lồng tiếng Phong Vân Thiên Địa Master Of Destiny 2015
Đồng Tiền Đen HD-Lồng tiếng Đồng Tiền Đen Tiger Cage 1988
Bác Sĩ Lưu Manh HD-Lồng tiếng Bác Sĩ Lưu Manh Dr Mack 1995
Dũng Khí Môi Hồng HD-Lồng tiếng Dũng Khí Môi Hồng City War 1988
Duyên Tình Kỳ Lạ HD-Lồng tiếng Duyên Tình Kỳ Lạ Whatever You Want 1994
Duyên Tình Phiêu Lưu HD-Lồng tiếng Duyên Tình Phiêu Lưu Whatever Will Be Will Be 1995
Giáo Chủ Minh Giáo HD-Lồng tiếng Giáo Chủ Minh Giáo The Kung Fu Cult Master 1993
Giới Tuyến Cuối Cùng HD-Lồng tiếng Giới Tuyến Cuối Cùng Man Wanted 3 2000
Hắc Báo HD-Lồng tiếng Hắc Báo The Black Panther Warriors 1993
Hắc Miêu 2 HD-Lồng tiếng Hắc Miêu 2 Black Cat 2 1997
Hải Lang HD-Lồng tiếng Hải Lang Sea Wolfves 1991
Mái Âm Gia Đình 3 Tập 2-Lồng tiếng Mái Âm Gia Đình 3 Come Home Love 3: Dinner At 8 2017
Hân Vân Siêu Nhân HD-Lồng tiếng Hân Vân Siêu Nhân My Lucky Stars 2003
Hiệp Tặc Cao Phi HD-Lồng tiếng Hiệp Tặc Cao Phi Full Contact 1992
Hoành Tài 30 Triệu HD-Lồng tiếng Hoành Tài 30 Triệu The Thirty Million Rush 1987
Hồng Trường Phi Long HD-Lồng tiếng Hồng Trường Phi Long The Dragon From Russia 1990
Hôn Trộm HD-Lồng tiếng Hôn Trộm Un Baiser Vole 2000
Đầu345678Cuối