Phim Hồng Kông

Lạc Lối 30/30-Lồng tiếng Lạc Lối Destination Nowhere 2017
Mê Thành HD-Thuyết minh Mê Thành Wild City 2015
Võ Đài Đẫm Máu HD-VietSub Võ Đài Đẫm Máu Lady Bloodfight 2016
Vòng Xoáy Thiện Ác 30/30-Lồng tiếng Vòng Xoáy Thiện Ác Black Heart White Soul 2014
Cự Luân 32/32-Lồng tiếng Cự Luân Brothers Keeper 2013
Vô Gian Đạo Tập 24-VietSub Vô Gian Đạo Infernal Affairs 2016
Cung Tâm Kế 2: Thâm Cung Kế Trailer-NoSub Cung Tâm Kế 2: Thâm Cung Kế Deep In The Realm Of Conscience 2017
Chuyên Gia Đàm Phán 30/30-Lồng tiếng Chuyên Gia Đàm Phán Take My Word For It 2003
Hình Cảnh Trailer-Lồng tiếng Hình Cảnh Gun Metal Grey 2010
Kế Hoạch Liều Lĩnh HD-VietSub + TM Kế Hoạch Liều Lĩnh Foolish Plan 2016
Quỷ Chúa HD-VietSub Quỷ Chúa Rigor Mortis 2013
Người Lái Đò HD-VietSub Người Lái Đò The Ferryman - See You Tomorrow 2016
Sự Hồi Sinh / Trí Mệnh Phục Hoạt Trailer-VietSub Sự Hồi Sinh / Trí Mệnh Phục Hoạt Dead Wrong 2016
Bầu Trời Máu Lửa HD-VietSub Bầu Trời Máu Lửa Sky On Fire 2016
Khí Phách Hoàng Phi Hồng 25/25-Lồng tiếng Khí Phách Hoàng Phi Hồng Master Of Kung Fu 2005
Khi Người Đàn Bà Biết Yêu 20/20-Lồng tiếng Khi Người Đàn Bà Biết Yêu Working Women 1996
Không Thể Khuất Phục 20/20-Lồng tiếng Không Thể Khuất Phục Lofty Waters Verdant Bow 2003
Khúc Nhạc Tình Yêu 20/20-Lồng tiếng Khúc Nhạc Tình Yêu Under The Canopy Of Love 2006
Luật Tù HD-VietSub Luật Tù Imprisoned: Survival Guide For Rich And Prodigal 2015
Kim Ngọc Mãn Đường 40/40-Lồng tiếng Kim Ngọc Mãn Đường Happy Ever After 1999
Kim Thạch Lương Duyên 20/20-Lồng tiếng Kim Thạch Lương Duyên A Journey Called Life 2008
Kinh Hoa Xuân Mộng 25/25-Lồng tiếng Kinh Hoa Xuân Mộng Yesterdays Glitter 1980
Kungfu Phật Sơn 20/20-Lồng tiếng Kungfu Phật Sơn Real Kungfu 2005
Kỳ Án Nhà Thanh 20/20-Lồng tiếng Kỳ Án Nhà Thanh A Pillow Case Of Mystery 2006
Đầu234567Cuối