Banner C1

Phim Hồng Kông

Đại Nội Mật Thám HD-Lồng tiếng Đại Nội Mật Thám Forbidden City Cop 1996
Bách Biến Tinh Quân HD-NoSub Bách Biến Tinh Quân Sixty Million Dollar Man 1995
Tân Tây Du Ký 2: Tiên Lý Kỳ Duyên HD-Lồng tiếng Tân Tây Du Ký 2: Tiên Lý Kỳ Duyên A Chinese Odyssey Part 2: Cinderella 1994
Tân Tây Du Ký 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp HD-NoSub Tân Tây Du Ký 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp A Chinese Odyssey Part 1: Pandora Box 1994
Quan Xẩm Lốc Cốc HD-NoSub Quan Xẩm Lốc Cốc Hail The Judge 1994
Quốc Sản 007 HD-Lồng tiếng Quốc Sản 007 From Beijing With Love 1994
Vua Phá Hoại HD-Lồng tiếng Vua Phá Hoại Love On Delivery 1994
Tế Công HD-Lồng tiếng Tế Công The Mad Monk 1993
Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương HD-Lồng tiếng Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương Flirting Scholar 1993
Trường Học Uy Long 3 HD-Lồng tiếng Trường Học Uy Long 3 Fight Back To School 3 1993
Hoa Điền Hỷ Sự HD-NoSub Hoa Điền Hỷ Sự Alls Well Ends Well 1992
Tân Lộc Đỉnh Ký 2 HD-Lồng tiếng Tân Lộc Đỉnh Ký 2 Royal Tramp 2 1992
Tân Lộc Đỉnh Ký HD-Lồng tiếng Tân Lộc Đỉnh Ký Royal Tramp 1 1992
Xẩm Xử Quan HD-Lồng tiếng Xẩm Xử Quan Justice My Foot 1992
Trường Học Uy Long 2 HD-Lồng tiếng Trường Học Uy Long 2 Fight Back To School 2 1992
Trạng Nguyên Tô Khất Nhi HD-Lồng tiếng Trạng Nguyên Tô Khất Nhi King Of Beggars 1992
Thần Bài 3 HD-NoSub Thần Bài 3 God Of Gamblers 3: Back To Shanghai 1991
Chuyên Gia Xảo Quyệt HD-NoSub Chuyên Gia Xảo Quyệt Tricky Brains 1991
Trường Học Uy Long 1 HD-Lồng tiếng Trường Học Uy Long 1 Fight Back To School 1 1991
Đỗ Thánh HD-Lồng tiếng Đỗ Thánh All For The Winner 1990
Vô Địch Hạnh Vận Tinh HD-Lồng tiếng Vô Địch Hạnh Vận Tinh When Fortune Smiles 1990
Sư Huynh Trúng Tà HD-Lồng tiếng Sư Huynh Trúng Tà Look Out Officer 1990
Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn HD-Lồng tiếng Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn Curry And Pepper 1990
Trà Lầu Long Phụng HD-Lồng tiếng Trà Lầu Long Phụng Lung Fung Restaurant 1990
Đầu234567Cuối