Banner C1

Phim Hồng Kông

Đội Điều Tra Đặc Biệt 2 25/25-Lồng tiếng Đội Điều Tra Đặc Biệt 2 D.i.e Again 2012
Vua Bida 20/20-VietSub Vua Bida The King Of Snooker 2009
Hình Cảnh 30/30-Lồng tiếng Hình Cảnh Gun Metal Grey 2010
Ba Chị Em 20/20-Lồng tiếng Ba Chị Em Phoenix Rising 2013
Phận Làm Gái HD-VietSub + TM Phận Làm Gái Lazy Hazy Crazy 2015
Binh Đoàn Phái Yếu 28/28-Lồng tiếng Binh Đoàn Phái Yếu My Unfair Lady 2017
 Công Chúa Giá Đáo 32/32-VietSub Công Chúa Giá Đáo Cant Buy Me Love 2010
Đội Hành Động Liêm Chính 2011 5/5-Lồng tiếng Đội Hành Động Liêm Chính 2011 Icac Investigators 2011 2011
Đội Hành Động Liêm Chính 2009 5/5-Lồng tiếng Đội Hành Động Liêm Chính 2009 Icac Investigator 2009
Bằng Chứng Thép 3 30/30-Lồng tiếng Bằng Chứng Thép 3 Forensic Heroes 3 2011
Tòa Án Lương Tâm 20/20-Lồng tiếng Tòa Án Lương Tâm Ghetto Justice 2011
Bồ Tùng Linh 24/24-VietSub Bồ Tùng Linh Ghost Writer 2010
Thế Giới Của Hoa Gia Tỷ 20/20-Lồng tiếng Thế Giới Của Hoa Gia Tỷ My Sister Of Eternal Flower 2011
Hôn Nhân Tiền Định 30/30-Lồng tiếng Hôn Nhân Tiền Định Only You 2011
Bất Tốc Chi Ước 20/20-Lồng tiếng Bất Tốc Chi Ước Men With No Shadows 2011
Chân Tướng 25/25-Lồng tiếng Chân Tướng The Other Truth 2011
Đại Thái Giám 33/33-Lồng tiếng Đại Thái Giám The Confidant 2012
Tòa Án Lương Tâm 2 21/21-Lồng tiếng Tòa Án Lương Tâm 2 Ghetto Justice 2 2012
Sứ Mệnh 36 Giờ 25/25-Lồng tiếng Sứ Mệnh 36 Giờ On Call 36h 2012
 Căn Hộ Trong Mơ 30/30-VietSub Căn Hộ Trong Mơ L'escargot 2012
Danh Gia Vọng Tộc 40/40-Lồng tiếng Danh Gia Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles 2012
Diệu Vũ Trường An 30/30-Lồng tiếng Diệu Vũ Trường An House Of Harmony And Vengeance 2012
Trạng Sư Đại Náo Công Đường 25/25-VietSub Trạng Sư Đại Náo Công Đường Return Of The Silver Tongue 2013
Tình Nghịch Tam Thế Duyên 31/31-Lồng tiếng Tình Nghịch Tam Thế Duyên Always And Ever 2013
Đầu234567Cuối
loading...