Phim Hồng Kông

Thức Tỉnh Phải Lúc 20/20-Lồng tiếng Thức Tỉnh Phải Lúc The Price To Pay 2013
Đặc Vụ Mê Thành HD-VietSub + TM Đặc Vụ Mê Thành The Accidental Spy 2001
Hoán Đổi Nhân Tâm 30/30-Lồng tiếng Hoán Đổi Nhân Tâm A Change Of Heart 2013
Cự Luân 32/32-Lồng tiếng Cự Luân Brothers Keeper 2013
Sóng Dữ Trailer-VietSub Sóng Dữ Shock Wave 2017
Cuộc Chiến Ẩm Thực 25/25-VietSub Cuộc Chiến Ẩm Thực Comme Un Chef 2012
Tìm Lấy Ngày Mai 20/20-VietSub Tìm Lấy Ngày Mai Tomorrow Is Another Day 2014
Bầu Trời Máu Lửa HD-VietSub Bầu Trời Máu Lửa Sky On Fire 2016
Vòng Xoáy Thiện Ác 30/30-Lồng tiếng Vòng Xoáy Thiện Ác Black Heart White Soul 2014
Sứ Mệnh 36 Giờ 2 30/30-Lồng tiếng Sứ Mệnh 36 Giờ 2 On Call 36h 2 2013
Kế Hoạch Baby HD-VietSub Kế Hoạch Baby Robin-b-hood 2006
Anh Họ Anh Được Lắm 30/30-VietSub Anh Họ Anh Được Lắm Come On, Cousin 2014
Quý Nàng Hẩm Phận 20/20-Lồng tiếng Quý Nàng Hẩm Phận The No No Girl 2017
Thố Nương Tử 20/20-VietSub Thố Nương Tử Lady Sour 2014
Đơn Luyến Song Thành 22/22-VietSub Đơn Luyến Song Thành Outbound Love 2014
Phản Đào / Nội Gián ATF 25/25-VietSub Phản Đào / Nội Gián ATF Ruse Of Engagement 2014
Nữ Nhân Câu Lạc Bộ 32/32-VietSub Nữ Nhân Câu Lạc Bộ Never Dance Alone 2013
Ngàn Lời Yêu Thương 20/20-VietSub Ngàn Lời Yêu Thương Swipe Tap Love 2014
Người Kế Nghiệp 32/32-VietSub Người Kế Nghiệp Storm In A Cocoon 2014
Miêu Thỉ Ma Ma 20/20-VietSub Miêu Thỉ Ma Ma Coffee Cat Mama 2014
Tâm Lý Truy Hung TVB 28/28-Lồng tiếng Tâm Lý Truy Hung TVB Mind Hunter 2017
Danh Môn Ám Chiến 29/29-Lồng tiếng Danh Môn Ám Chiến Over Achievers 2014
Bầu Trời Của Chúng Ta 12/12-Lồng tiếng Bầu Trời Của Chúng Ta Shades Of Life 2014
Thiên Nhãn 20/20-Lồng tiếng Thiên Nhãn Eye In The Sky 2015
Đầu123456Cuối