Banner C1

Phim Hồng Kông

Cảnh giới tuyến 17/17-Lồng tiếng Cảnh giới tuyến The Borderline 2014
Tuyển Chiến 15/15-Lồng tiếng Tuyển Chiến The Election 2014
Trái Bí Lớn 20/20-Lồng tiếng Trái Bí Lớn The Winter Melon Tale 2009
Thế Kỷ Kinh Dị Trailer-Lồng tiếng Thế Kỷ Kinh Dị Karma 2015
Tam Diện Hình Y 18/18-Lồng tiếng Tam Diện Hình Y Hidden Faces 2015
Nữ Hiệp Hoa Hồng Đen 9/9-Lồng tiếng Nữ Hiệp Hoa Hồng Đen My Mother Is Black Rose 2015
Không Làm Người Hồng Kông 25/25-Lồng tiếng Không Làm Người Hồng Kông To Be Or Not To Be 2015
Khai Não Cảnh Thám 16/16-Lồng tiếng Khai Não Cảnh Thám Paranormal Mind 2015
Danh Sách Đen 24/24-Lồng tiếng Danh Sách Đen The Menu 2015
Ca Đêm 11/11-Lồng tiếng Ca Đêm Night Shift 2015
Tiếng Chuông Tử Thần HD-VietSub Tiếng Chuông Tử Thần A Dream Ring/the Nightmare Call 2016
Cự Luân 2 39/39-Lồng tiếng Cự Luân 2 Brothers Keeper 2 2016
Người Lái Đò Trailer-NoSub Người Lái Đò The Ferryman - See You Tomorrow 2016
Siêu Khuyển Thần Thông HD-VietSub Siêu Khuyển Thần Thông Cj7 2008
Bạo Phong Ngữ HD-VietSub Bạo Phong Ngữ Insanity 2015
Tuyệt Đỉnh Kung Fu HD-Thuyết minh Tuyệt Đỉnh Kung Fu Kung Fu Hustle 2004
Đội Bóng Thiếu Lâm HD-Lồng tiếng Đội Bóng Thiếu Lâm Shaolin Soccer 2001
Vua Hài Kịch HD-Lồng tiếng Vua Hài Kịch King Of Comedy 1999
Hoàng Tử Bánh Trứng HD-NoSub Hoàng Tử Bánh Trứng The Lucky Guy 1998
Trạng Sư Xảo Quyệt HD-NoSub Trạng Sư Xảo Quyệt Lawyer Lawyer 1997
Hoa Điền Hỷ Sự 2 HD-Lồng tiếng Hoa Điền Hỷ Sự 2 Alls Well Ends Well 2 1997
Thần Ăn HD-Lồng tiếng Thần Ăn The God Of Cookery 1996
Đại Nội Mật Thám HD-Lồng tiếng Đại Nội Mật Thám Forbidden City Cop 1996
Chuyên Gia Bắt Ma HD-Lồng tiếng Chuyên Gia Bắt Ma Out Of The Dark 1995
Đầu123456Cuối