Phim Hồng Kông

Xung Tuyến 20/20-Lồng tiếng Xung Tuyến Young Charioteers 2015
Vô Song Phổ 20/20-Lồng tiếng Vô Song Phổ Under The Vail 2015
Trương Bảo Tử 32/32-Lồng tiếng Trương Bảo Tử Captain Of Destiny 2015
Nô Lệ Nhà Ở 20/20-Lồng tiếng Nô Lệ Nhà Ở Brick Slaves 2015
Nghịch Chiến Đường Tây 20/20-Lồng tiếng Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse Of Reason 2015
Kiêu Hùng 32/32-Lồng tiếng Kiêu Hùng Lord Of Shanghai 2015
Không Làm Người Hồng Kông 25/25-Lồng tiếng Không Làm Người Hồng Kông To Be Or Not To Be 2015
Chuyên Gia Gỡ Rối 21/21-Lồng tiếng Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer 2015
Chơi Với Ma 28/28-Lồng tiếng Chơi Với Ma Ghost Of Relativity 2015
Sứ Đồ Hành Giả 31/31-Lồng tiếng Sứ Đồ Hành Giả Line Walker 2014
Trò Chơi Hôn Nhân 20/20-Lồng tiếng Trò Chơi Hôn Nhân Married But Available 2017
Tình Thương Của Mẹ Hổ 20/20-Lồng tiếng Tình Thương Của Mẹ Hổ Tiger Mom Blues 2017
Thừa Thắng Truy Kích 28/28-Lồng tiếng Thừa Thắng Truy Kích Burning Hands 2017
Thần Tài Đến 17/17-Lồng tiếng Thần Tài Đến May Fortune Smile On You 2017
Lạc Lối TVB 30/30-Lồng tiếng Lạc Lối TVB Destination Nowhere TVB 2017
Cạm Bẫy Thương Trường 25/25-Lồng tiếng Cạm Bẫy Thương Trường Provocateur 2017
Ẩm Thực Tranh Tài TVB 2017 25/25-Lồng tiếng Ẩm Thực Tranh Tài TVB 2017 Recipes To Live By 2016
Tâm Lý Truy Hung 23/28-Lồng tiếng Tâm Lý Truy Hung Mind Hunter 2017
Quý Nàng Hẩm Phận 13/20-Lồng tiếng Quý Nàng Hẩm Phận The No No Girl 2017
Bầu Trời Của Chúng Ta 12/12-Lồng tiếng Bầu Trời Của Chúng Ta Shades Of Life 2014
Điểm Kim Thắng Thủ 30/30-Lồng tiếng Điểm Kim Thắng Thủ The Ultimate Addiction 2014
Trai Bao HD-VietSub Trai Bao The Gigolo 2015
Thiên Nhãn 20/20-Lồng tiếng Thiên Nhãn Eye In The Sky 2015
Tuyển Chiến 16/16-Lồng tiếng Tuyển Chiến The Election 2014
12345Cuối