Phim bộ

Anh Hùng Thành Trại 28/28-Lồng tiếng Anh Hùng Thành Trại A Fist Within Four Walls 2016
Ẩm Thực Thần Thám 20/20-Lồng tiếng Ẩm Thực Thần Thám Inspector Gourmet 2016
Ma Cà Rồng Nguyên Thủy 4 5/13-VietSub Ma Cà Rồng Nguyên Thủy 4 The Originals 4 2017
Cuộc Mở Rộng 2 7/13-VietSub Cuộc Mở Rộng 2 The Expanse 2 2017
Bê Bối Nước Mỹ 6 11/13-NoSub Bê Bối Nước Mỹ 6 Scandal Season 6 2017
Tay Đấm Sắt 13/13-VietSub Tay Đấm Sắt Marvels Iron Fist Season 1 2017
Vùng Tử Địa 6/6-VietSub Vùng Tử Địa Into The Badlands 2015
Thị Trấn Riverdale 10/13-VietSub Thị Trấn Riverdale Riverdale Season 1 2017
Những Lời Nối Dối 7/7-VietSub Những Lời Nối Dối Big Little Lies 2017
Siêu Nhiên 12 18/23-VietSub Siêu Nhiên 12 Supernatural 12 2016
Ăn Não 3 3/13-VietSub Ăn Não 3 Izombie 3 2017
Chàng Khờ Mất Vợ 23/30-Lồng tiếng Chàng Khờ Mất Vợ Chàng Khờ Mất Vợ 2016
Hồ Sơ Lửa 34/35-Lồng tiếng Hồ Sơ Lửa Hồ Sơ Lửa 2017
Cùng Tôi Vượt Qua Thanh Xuân 4/30-VietSub Cùng Tôi Vượt Qua Thanh Xuân Stand By Me 2016
Nhà Có Hai Cửa Chính 32/32-Lồng tiếng Nhà Có Hai Cửa Chính Nhà Có Hai Cửa Chính 2017
Một Đời Giông Tố 11/30-Lồng tiếng Một Đời Giông Tố Một Đời Giông Tố 2017
Nhà Không Có Đàn Ông 13/25-VietSub Nhà Không Có Đàn Ông Toto Nee Chan 2017
Lặng Yên Dưới Vực Sâu 8/32-Lồng tiếng Lặng Yên Dưới Vực Sâu Lặng Yên Dưới Vực Sâu 2017
Gia Đình Là Số 1 58/60-Lồng tiếng Gia Đình Là Số 1 High Kick 2017
Xung Tuyến 20/20-Lồng tiếng Xung Tuyến Young Charioteers 2015
Vô Song Phổ 20/20-Lồng tiếng Vô Song Phổ Under The Vail 2015
Trương Bảo Tử 32/32-Lồng tiếng Trương Bảo Tử Captain Of Destiny 2015
Nô Lệ Nhà Ở 20/20-Lồng tiếng Nô Lệ Nhà Ở Brick Slaves 2015
Nghịch Chiến Đường Tây 20/20-Lồng tiếng Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse Of Reason 2015
Đầu234567Cuối