Phim năm 2015

Em Là Bà Nội Của Anh HD-Lồng tiếng Em Là Bà Nội Của Anh Miss Granny 2015
Ma Dai HD-Lồng tiếng Ma Dai Funny Ghost 2015
Yêu 2015 HD-Lồng tiếng Yêu 2015 Love 2015
Trùm Cỏ HD-Lồng tiếng Trùm Cỏ Trùm Cỏ 2015
Trại Hè Đáng Sợ HD-VietSub Trại Hè Đáng Sợ Summer Camp 2015
Chứng Đa Nhân Cách HD-VietSub Chứng Đa Nhân Cách Anguish 2015
Thiên Nhãn 20/20-Lồng tiếng Thiên Nhãn Eye In The Sky 2015
Kẻ Thế Mạng HD-VietSub Kẻ Thế Mạng Self/less 2015
Thần Thoại HD-VietSub + TM Thần Thoại Rudhramadevi 2015
Đòi Lại Công Lý HD-VietSub Đòi Lại Công Lý Lila And Eve 2015
Vùng Tử Địa 6/6-VietSub Vùng Tử Địa Into The Badlands 2015
Xung Tuyến 20/20-Lồng tiếng Xung Tuyến Young Charioteers 2015
Vô Song Phổ 20/20-Lồng tiếng Vô Song Phổ Under The Vail 2015
Trương Bảo Tử 32/32-Lồng tiếng Trương Bảo Tử Captain Of Destiny 2015
Nô Lệ Nhà Ở 20/20-Lồng tiếng Nô Lệ Nhà Ở Brick Slaves 2015
Nghịch Chiến Đường Tây 20/20-Lồng tiếng Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse Of Reason 2015
Kiêu Hùng 32/32-Lồng tiếng Kiêu Hùng Lord Of Shanghai 2015
Không Làm Người Hồng Kông 25/25-Lồng tiếng Không Làm Người Hồng Kông To Be Or Not To Be 2015
Chuyên Gia Gỡ Rối 21/21-Lồng tiếng Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer 2015
Chơi Với Ma 28/28-Lồng tiếng Chơi Với Ma Ghost Of Relativity 2015
Tân Bộ Bộ Kinh Tâm HD-Thuyết minh Tân Bộ Bộ Kinh Tâm Time To Love 2015
Lão Pháo Nhi HD-VietSub + TM Lão Pháo Nhi Mr Six 2015
Nghệ Thuật Đẫm Máu HD-VietSub Nghệ Thuật Đẫm Máu Anarchy Parlor 2015
Những Lựa Chọn Sai Lầm HD-Thuyết minh Những Lựa Chọn Sai Lầm The Lost Choices 2015
Đầu123456Cuối