Phim Yoon Hyun Min: Yoon Hyun Min

Đường Hầm 10/16-VietSub Đường Hầm Tunnel 2017
Tâm Hồn Tươi Đẹp 2/16-VietSub Tâm Hồn Tươi Đẹp Beautiful Mind 2016
Cám Ơn Thời Đại 24/24-VietSub Cám Ơn Thời Đại Inspiring Generation 2014
Tình Yêu Thuần Khiết 16/16-VietSub Tình Yêu Thuần Khiết Falling For Innocence 2015