Banner C1

Phim Viên Vỹ Hào: Viên Vỹ Hào

Anh Hùng Thành Trại 28/28-Lồng tiếng Anh Hùng Thành Trại A Fist Within Four Walls 2016
Hoàng Đế Lưu Manh TVB 2017 17/17-Lồng tiếng Hoàng Đế Lưu Manh TVB 2017 Rogue Emperor 2016
Cảnh Sát Siêu Năng 22/22-Lồng tiếng Cảnh Sát Siêu Năng Over Run Over 2016
Thiết Mã Gặp Chiến Xa 20/20-Lồng tiếng Thiết Mã Gặp Chiến Xa Speed Of Life 2016