Banner C1

Phim Trương Khả Di: Trương Khả Di

Không Làm Người Hồng Kông 25/25-Lồng tiếng Không Làm Người Hồng Kông To Be Or Not To Be 2015
Bằng Chứng Thép 3 30/30-Lồng tiếng Bằng Chứng Thép 3 Forensic Heroes 3 2011
Hán Sở Kiêu Hùng 30/30-Lồng tiếng Hán Sở Kiêu Hùng The Conqueror's Story 2005
Mãnh Nam Cổn Tử Đội HD-VietSub Mãnh Nam Cổn Tử Đội Men Suddenly In Love 2011
Thâm Cung Nội Chiến 30/30-Lồng tiếng Thâm Cung Nội Chiến War And Beauty 2004