Phim Trần Kiều Ân: Trần Kiều Ân

Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành Tập 18-VietSub Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành Candle In The Tomb 2016
Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi HD-VietSub Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi Our Times 2015
Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm 40/40-VietSub Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Cruel Romance 2015
Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được HD-VietSub Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được Youth Never Returns 2015
Sau Này Không Gặp Lại HD-VietSub Sau Này Không Gặp Lại The Continent 2014