Banner C1

Phim Seo Hyun Jin: Seo Hyun Jin

Người Thầy Y Đức 20/20-VietSub Người Thầy Y Đức Romantic Doctor, Teacher Kim 2016
Kế Hoạch Thoát Ế Trailer-VietSub Kế Hoạch Thoát Ế Familyhood 2016
Lại Là Oh Hae Young 18/18-VietSub Lại Là Oh Hae Young Another Oh Hae Young 2016