Phim Phi Phụng: Phi Phụng

Taxi Em Tên Gì HD-Lồng tiếng Taxi Em Tên Gì Taxi, What's Your Name? 2016
Gia Đình Là Số 1 74/80-Lồng tiếng Gia Đình Là Số 1 High Kick 2017
Vợ Ơi Em Ở Đâu HD-Lồng tiếng Vợ Ơi Em Ở Đâu Vợ Ơi Em Ở Đâu 2016
Osin Nổi Loạn 46/46-Lồng tiếng Osin Nổi Loạn Osin Nổi Loạn 2017
Cô Hầu Gái HD-Lồng tiếng Cô Hầu Gái The Housemaid 2016
Sài Gòn Anh Yêu Em HD-Lồng tiếng Sài Gòn Anh Yêu Em Sài Gòn Anh Yêu Em 2016
Nàng Tiên Có 5 Nhà Trailer-Lồng tiếng Nàng Tiên Có 5 Nhà Nàng Tiên Có 5 Nhà 2017