Phim Nhung Kate: Nhung Kate

Xui Mà Hên HD-Lồng tiếng Xui Mà Hên Crazy Lucky 2014
Sút HD-Lồng tiếng Sút Sút 2016
Cô Hầu Gái HD-Lồng tiếng Cô Hầu Gái The Housemaid 2016
Siêu Trộm HD-Lồng tiếng Siêu Trộm Bitcoin Heist 2016
Đoạt Hồn HD-Lồng tiếng Đoạt Hồn Hollow 2014