Banner C1

Phim Nam Gi Ae: Nam Gi Ae

Cô Vợ Hoàn Hảo 8/20-VietSub Cô Vợ Hoàn Hảo Ms. Perfect / Perfect Wife 2017
Cuộc Chiến Tham Vọng 20/20-VietSub Cuộc Chiến Tham Vọng Night Light 2016
Kịch bản hoàn hảo 6/6-VietSub Kịch bản hoàn hảo Be Positive 2016