Phim Morena Baccarin: Morena Baccarin

Tổ Quốc 6 7/12-VietSub Tổ Quốc 6 Homeland 6 2017
Thành Phố Tội Lỗi 3 14/22-VietSub Thành Phố Tội Lỗi 3 Gotham 3 2016
Quái Nhân Deadpool HD-VietSub + TM Quái Nhân Deadpool Deadpool 2016
Thành Phố Tội Lỗi 2 22/22-VietSub Thành Phố Tội Lỗi 2 Gotham 2 2015
Thành Phố Tội Lỗi 22/22-VietSub Thành Phố Tội Lỗi Gotham 2014
Người Dơi Mối Hận Thù Trailer-VietSub Người Dơi Mối Hận Thù Batman: Bad Blood 2016
Cổng Trời HD-VietSub Cổng Trời Stargate: Continuum 2008
Cổng Trời 2: Chiếc Giương Chân Lý HD-VietSub Cổng Trời 2: Chiếc Giương Chân Lý Stargate 2: The Ark of Truth 2008