Phim Khánh Hiền: Khánh Hiền

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh HD-Lồng tiếng Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Yellow Flowers On The Green Grass 2015
Taxi Em Tên Gì HD-Lồng tiếng Taxi Em Tên Gì Taxi, What's Your Name? 2016