Phim Jo Woo Jin: Jo Woo Jin

Vũ Khí Nhà Văn Tập 10-VietSub Vũ Khí Nhà Văn Chicago Typewriter 2017
Yêu Tinh 16/16-VietSub Yêu Tinh Goblin 2016