Phim Jo Soo Hyang: Jo Soo Hyang

Chuyện Tình Nàng Kim Bok Joo 16/16-VietSub Chuyện Tình Nàng Kim Bok Joo Weightlifting Fairy Kim Bok Joo 2016
Học Đường 16/16-VietSub Học Đường School 2015: Who Are You? 2015