Phim Han Suk Kyu: Han Suk Kyu

Người Thầy Y Đức 20/20-VietSub Người Thầy Y Đức Romantic Doctor, Teacher Kim 2016
Mối Thù Sâu Nặng 24/24-VietSub Mối Thù Sâu Nặng Tree With Deep Roots 2011