Phim Diệu Nhi: Diệu Nhi

Chạy Đi Rồi Tính HD-Lồng tiếng Chạy Đi Rồi Tính Chạy Đi Rồi Tính 2017
Gia Đình Là Số 1 56/60-Lồng tiếng Gia Đình Là Số 1 High Kick 2017
Điệp Vụ Chân Dài HD-Lồng tiếng Điệp Vụ Chân Dài Điệp Vụ Chân Dài 2016
Gái Già Lắm Chiêu HD-Lồng tiếng Gái Già Lắm Chiêu The Last Egg 2016