Phim Đặng Tụy Văn: Đặng Tụy Văn

Thâm Cung Nội Chiến 30/30-Lồng tiếng Thâm Cung Nội Chiến War And Beauty 2004
Phồn Tinh Tứ Nguyệt 11/30-VietSub Phồn Tinh Tứ Nguyệt April Star 2017
Cung Tỏa Tâm Ngọc 39/39-VietSub Cung Tỏa Tâm Ngọc Palace: The Locked Heart Jade 2012
Bóng Vua Trailer-VietSub Bóng Vua The Prince's Shadow 2012