Phim Đặng Tụy Văn: Đặng Tụy Văn

Cung Tỏa Tâm Ngọc 39/39-VietSub Cung Tỏa Tâm Ngọc Palace: The Locked Heart Jade 2012
Thâm Cung Nội Chiến 30/30-Lồng tiếng Thâm Cung Nội Chiến War And Beauty 2004
Bóng Vua Trailer-VietSub Bóng Vua The Prince's Shadow 2012