Phim Châu Lệ Kỳ: Châu Lệ Kỳ

Hoàng Đế Lưu Manh TVB 2016 17/17-Lồng tiếng Hoàng Đế Lưu Manh TVB 2016 Rogue Emperor 2016
Khúc Nhạc Tình Yêu 20/20-Lồng tiếng Khúc Nhạc Tình Yêu Under The Canopy Of Love 2006
Hoán Đổi Nhân Tâm 30/30-Lồng tiếng Hoán Đổi Nhân Tâm A Change Of Heart 2013
Vua Bida 20/20-VietSub Vua Bida The King Of Snooker 2009