Phim Cận Đông: Cận Đông

Bác Sĩ Ngoại Khoa 44/44-Thuyết minh Bác Sĩ Ngoại Khoa The Surgeon 2017
Ngoại Khoa Phong Vân 44/50-VietSub Ngoại Khoa Phong Vân Surgeons 2017
Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành Tập 18-VietSub Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành Candle In The Tomb 2016
Kẻ Ngụy Trang 22/22-VietSub Kẻ Ngụy Trang The Disguiser 2015