Banner C1

Phim Thích Kỳ Nghĩa: Thích Kỳ Nghĩa

Bàn Tay Nhân Ái 2 40/40-Lồng tiếng Bàn Tay Nhân Ái 2 Healing Hands 2 1998
Thâm Cung Nội Chiến 30/30-Lồng tiếng Thâm Cung Nội Chiến War And Beauty 2004