Phim Hàm Trần: Hàm Trần

Bạn Gái Tôi Là Sếp HD-Lồng tiếng Bạn Gái Tôi Là Sếp She's The Boss 2016
Âm Mưu Giày Gót Nhọn HD-Lồng tiếng Âm Mưu Giày Gót Nhọn How To Fight In Six Inch Heels 2013
Siêu Trộm HD-Lồng tiếng Siêu Trộm Bitcoin Heist 2016
Đoạt Hồn HD-Lồng tiếng Đoạt Hồn Hollow 2014